FAQ

FAQ Heliomotion solkraftverk

 

Hvor langt fra huset kan et Heliomotion solcelleanlegg plasseres?
Vi anbefaler at anlegget ligger innenfor 100 meter fra der strømmen skal brukes.
Kabeldiameteren kan justeres for å holde transmisjonstapene lave mellom anlegget og
omformeren / laderen. Dette kan elektromontøren.


Hva er lydnivået til systemet?
Nett-tilknyttede omformere er vifteløs og lager nesten ikke støy. Trackeren selv lager ikke
lyd, unntatt når den oppdaterer sin posisjon omtrent hvert 7. minutt og høres da ut som en
fjern gresshoppe.


Når man kjøper et Heliomotion solkraftverk, hva er inkludert?
Kjøper du en av våre Heliomotion solcelleanlegg, så er det du trenger inkludert og pakket på
en pall og klargjort for montering.

Det du trenger i tillegg er en inverter, solcellepanel, kabel, samt en elektromontør som kan
koble til anlegget og utstede en ferdigattest.


Kan Heliomotion installeres på taket?
Ja, men vi anbefaler ikke at du installerer Heliomotion på tak med møne. På flate tak kan det
fungere. Vær oppmerksom på at Heliomotion må forankres i taket og de utfordringer dette
innebærer og at våre vindberegninger også er basert på bakkeinstallasjoner - ikke
takinstallasjoner. Vær også oppmerksom på noe vibrasjonsstøy ved vindbelastning.


Produktets levetid, og hvor lang garanti har Heliomotion solkraftverk?
Vanligvis vil levetiden til trackeren og rammen være den samme som solcellepanelene -
normalt 30 - 40 år, men i virkeligheten har 90% av komponentene en mye lengre levetid enn
det. Vi yter 5 års garanti for alle komponenter i trackeren og rammen. På solceller er det
normalt 10 års garanti på materialer og utførelse, og en 87% effektgaranti etter 25 år. Garanti
på andre elementer følger kjøpsloven.


Hvordan kan Heliomotion følge solen?
Trackeren har en integrert GPS-modul som brukes til å bestemme tid, breddegrad og
lengdegrad. Ved å bruke denne informasjonen beregnes solens stilling på himmelen for å
følge den.


Hvordan drives Heliomotion sol tracker?
Trackeren kan drives av en hvilken som helst konstant 24 VDC strømkilde ved hjelp av den
medfølgende 24 VDC strømadapteren. Innspenningsområdet er 24 VDC ± 20%.


Hvordan vil snø påvirke ytelsen?
I klima med snø bør solkraftverket være minst 1 meter over bakkenivå for å hindre at
trackeren setter seg fast i snøen om vinteren. Da solcellepanelene ligger i bratt vinkel i
morgen og i kveldsposisjon, faller det meste av snø av enheten, og det er vanligvis ikke
nødvendig å fjerne snøen manuelt. Som en ekstra sikkerhetsfunksjon vil trackeren stoppe å
følge solen hvis den ikke er i stand til å bevege seg, for eksempel på grunn av snø eller
vegetasjon som blokkerer banen.


Hvor mye vindlast er Heliomotion designet for å håndtere?
Trackeren og solcellepanelene er konstruert for å motstå høy vindbelastning og overleve
vindhastigheter opptil 30 m/s. Skulle du forvente vind på 25-30 m/s, anbefales det at du
stopper Heliomotion i «mittpådagen» posisjon til stormen er over, da dette er posisjonen hvor

Heliomotion solkraftverk best kan motstå høy vindbelastning. Hvis vindhastigheten forventes
å gå over 30 m/s, anbefales det at du skrur av solcellepanelene for å beskytte anlegget.


Kan Heliomotion brukes sammen med Plusshusavtale?
Ja. Med plusshusavtale med din strømleverandør og med ny AMS-strømmåler, kan du selge
all den overskuddstrøm du produserer tilbake til din strømleverandører.